Aμεση λύση με πυρόλυση για τα σκουπίδια από τον Βουλευτή Κέρκυρας Αιβατίδη κατατέθηκε στη Βουλή.

aivatidisΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

Μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η «Χρυσή Αυγή» κατέθεσε σήμερα 11/10/2018 τεκμηριωμένη επιστημονικώς πρόταση, για την ταχεία και αποτελεσματική προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος  της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα (ως γνωστόν εσχάτως έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις). Προτείνουμε την άμεση μίσθωση από πλευράς Δήμου Κέρκυρας, ειδικών κινητών μονάδων με δυνατότητες επί τόπου επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων (αρκετών τόνων ημερησίως) με τη μέθοδο της πυρόλυσης, φιλικών προς το περιβάλλον (mobile containerised modules/pyrolysis trucks). Σημειωτέον ότι κατασκευάζονται σε χώρες της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 2000/76 Ε.Ε. (έχει προ ετών ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο). Αναμένουμε, οι ιθύνοντες της τοπικής και κυρίως της κεντρικής «διακυβέρνησης» να εξετάσουν την πρόταση, (στο πλαίσιο της επονομαζόμενης «ενδιάμεσης» διαχείρισης) και να πάρουν θέση, όπως και οι διάφοροι σύλλογοι πολιτών (Τεμπλονίου, Λευκίμμης). Η Κέρκυρα, δυστυχώς, διατρέχει σοβαρό και πολυεπίπεδο κίνδυνο.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. Α’Ι’ΒΑΤΙΔΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Χ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ακολουθεί η κατατεθείσα ερώτηση (μετά της πρότασης προσωρινής επίλυσης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα):

Ερώτηση σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων -απορριμμάτων στη νήσο Κέρκυρα

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 – 13:12

ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων -απορριμμάτων στη νήσο Κέρκυρα. Εναλλακτική πρόταση στο πλαίσιο μεταβατικού (ενδιάμεσου) σταδίου διαχείρισης».

Το διαιωνιζόμενο και ανεπίλυτο μέχρι τούδε πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων-απορριμμάτων στην Κέρκυρα,  έχει διογκωθεί επικίνδυνα τις τελευταίες ημέρες. Εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες τόνους σκουπιδιών σχηματίζουν τεράστιους όγκους, σε πάρα πολλά σημεία του οδικού δικτύου του νησιού, ακόμα και εγγύς σχολικών κέντρων και βρεφονηπιακών σταθμών, όπως στην περιοχή της Κασσιόπης και του Αγίου Ματθαίου, ενώ επικίνδυνες πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε συσσωρευμένα σκουπίδια απειλώντας οικισμούς (Βίγγλα). Ο υπερκορεσμός του Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου και η παράνομη λειτουργία του μη αδειοδοτημένου Χ.Υ.Τ.Α. Λευκίμμης, σε συνάρτηση με την αντιφατική κυβερνητική πολιτική, έχουν πυροδοτήσει τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων των περιοχών αυτών, δικαστικές αντιδικίες και διαρκείς συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις (στην Λευκίμμη).  Έχει προκληθεί λοιπόν ένας επικίνδυνος κοινωνικός αναβρασμός, αλλά και σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση στο νησί, με επιπτώσεις στον τουρισμό και όχι μόνον. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, <<έχουν δημιουργηθεί συνθήκες επικίνδυνες και απειλητικές για τη δημόσια υγεία εξαιτίας της αδυναμίας αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του Δήμου>>. Δεδομένης της ανωτέρω καταστάσεως κρίθηκε αναγκαίο να προβούμε σε σχετικές έρευνες για την εξεύρεση πιθανής άμεσης λύσεως με τις ει δυνατόν λιγότερο επιβαρυντικές για το περιβάλλον συνέπειες. Στο σημείο αυτό, επικαλούμαστε το περιεχόμενο της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ της 4ης Δεκεμβρίου 2000, η οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 22912/1117 Κ.Υ.Α. όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 759, προκύπτει ότι εισήχθη στο εθνικό δίκαιο σε συμπλήρωση του ν. 1650/1986. Από το περιεχόμενο της εν λόγω Οδηγίας συνάγεται το συμπέρασμα ότι είναι επιτρεπτή η εφαρμογή μεθόδου πυρόλυσης για στερεά απόβλητα-απορρίμματα. Πέραν των μονίμων εργοστασιακού τύπου εγκαταστάσεων, η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί με ειδικές κινητές (μεταφερόμενες με κατάλληλο φορτηγό όχημα) μονάδες ξήρανσης-πυρόλυσης (κοντέινερ-mobile containerised module) που φέρουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε τα απορρίμματα-στερεά απόβλητα να αποδομούνται θερμικά, δηλαδή να πυρολύονται (με ελάχιστο οξυγόνο προς αποφυγή έκλυσης διοξειδίου του άνθρακος) τάχιστα και επί τόπου, προφανώς με τις λιγότερο επιβαρυντικές για το περιβάλλον συνέπειες (όπως ορίζουν τα παραρτήματα των Οδηγιών 2000/76 και 75/442/ΕΟΚ). Ως εκ τούτου προτείνουμε ως προσωρινή ή και στο πλαίσιο της μεταβατικής (ενδιάμεσης) λύσης διαχείρισης για τα απορρίμματα στην Κέρκυρα, ο Δήμος Κέρκυρας (με την αρωγή της κεντρικής Κυβέρνησης) να προβεί σε μίσθωση ή ακόμη και αγορά των ειδικών αυτών μονάδων(που διατίθενται σε Χώρες της Ε.Ε.), οι οποίες μπορούν να τεθούν άμεσα σε λειτουργία, δίδοντας λύση στο αδιέξοδο που έχει προκύψει. Η πλήρης αποτυχία των αρμοδίων φορέων στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα, έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πολύ πιθανό να υποχρεωθεί η Ελλάδα στην υποβολή περαιτέρω εξηγήσεων και ενδεχομένως χρηματικής ποινής στο άμεσο μέλλον. Η Πολιτεία, η Κυβέρνηση, θα πρέπει να εξετάσει ενδελεχώς την ανωτέρω προτεινόμενη λύση το ταχύτερο δυνατόν και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις για την επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων που πραγματικά μαστίζει τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και υποβαθμίζει επικίνδυνα το περιβάλλον, απειλώντας τη Δημόσια Υγεία.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1) Πού οφείλεται τελικώς η κρατική αδυναμία αναφορικά με την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα;
2) Ποια η θέση των αρμοδίων αναφορικά με το περιεχόμενο της Οδηγίας 2000/76 ΕΚ και για ποιους λόγους δεν έχει εφαρμοστεί το περιεχόμενο της  υπ’ αριθ. 22912/1117   Κ.Υ.Α;
3) Είναι στις προθέσεις των αρμοδίων να ορίσουν τις διαδικασίες για την επίλυση του προβλήματος με την εφαρμογή της μεθόδου της πυρολύσεως όπως προτείνουμε ανωτέρω και αν ναι, ποιος ο ακριβής σχεδιασμός;
4) Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας των κατοίκων δεδομένων των αναφορών περί έξαρσης μολυσματικών δερματολογικών παθήσεων (σταφυλοκοκκικές δερματικές λοιμώξεις);
5) Πότε και σε συνέχεια ποίων ενεργειών θα ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις για την εφαρμογή της ανωτέρω περιγραφόμενης λύσης;
6) Από πού θα αντληθούν τα απαραίτητα κονδύλια για την υλοποίηση του έργου;

Αθήνα, 11/10/2018
Ο ερωτών Βουλευτής
Ιωάννης Αϊβατίδης
Βουλευτής Κερκύρας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Δείτε περισσότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button